Ordinances

Ordinance                                                                            Adoption Date

#938 - Small Scale Land Use Map Amendment3/28/2022
#937 - Zoning Map Amendment to the Land Development Code 3/28/2022
#936 - Amendment to the Land Development Code2/14/2022
#935 -  Amendment to the Land Development Code2/14/2022
#934 - Zoning Map Amendment to the Land Development Code
1/24/2022
#952 -Small Scale Land Use Map Amendment06/12/2023
#953- Small Scale Land Use Map Amendment06/12/2023